ÁSZF

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (http://sojtorysport.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://sojtorysport.hu/aSZF.html
 
 
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
 
A szolgáltató neve: Söjtöry Sport Sportcikk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 9700 Szombathely, Hunyadi út 2.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: sojtorysport@t-email.hu
Nyilvántartó cégbíróság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 18-09-104178
Adószáma: 11947660-2-18
Telefonszáma: 06/30/811 8887
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-87895/2015.
A szerződés nyelve: magyar
 
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
 
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2015. július 20. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt a weboldalon közzéteszi. Az egyes jogügyletekre a vásárlás időpontjában hatályos tartalmú ÁSZF terjed ki.
2.3. A Vásárló, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop oldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a web shop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a web shopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 
3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
 
3.1. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
3.2. A web shopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, továbbá a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, azok illusztrációként szolgálnak. Nem vállalunk felelősséget a web shopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti esetleges különbözőség miatt.
3.3. Abban az esetben,ha akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Vásárlókat az akcióról és annak részleteiről és jól láthatóan jelzi is azt.
 
4. VÁSÁRLÁS MENETE
 
4.1. A Vásárló kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket.
4.2. A Vásárló a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
4.3. A Vásárló kosárba helyezi a kiválasztott terméket/termékeket. A Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosaram” ikonra kattintva.
4.4. Amennyiben a Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - ” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A Vásárlónak lehetősége van a vásárlás során többször módosítani a termék darabszámát, mely után a kosár tartalma automatikusan frissítésre kerül.


4.5. A Vásárló megadja a szállítási címet, majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:


4.5.1. Fizetési módok:


Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. Utánvételes fizetési mód esetén kizárólag készpénzzel történő fizetés lehetséges.
Bankkártyás fizetés: Amennyiben a rendelés értékét bankkártyával kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza a „Fizetés bankkártyával” fizetési módot. A fizetéshez a következő bankkártyák használhatók fel: Visa, Maestro, Mastercard.
Személyes átvétel: A Vásárlónak, a web shopon történő vásárlása után lehetősége van személyes átvételre is, a terméket árusító üzlet nyitvatartási ideje alatt. Ennek a menete a következő: a Vásárló leadja a rendelését a web shopon keresztül,a megjegyzés rovatban feltüntetve a Szolgáltatónak, hogy személyes átvételt kér. A rendelés beérkezéséről a Szolgáltató e-mail-ben küld értesítést a Vásárlónak, majd az üzletben 7 napig van lehetősége a Vásárlónak a termék átvételére. A 8. napon, amennyiben nem történt meg az áru átvétele, az automatikusan visszakerül a web shopba. Ezután megtörténik a visszatérítés rögzítése és 14 napon belül a Vásárló részére a vételár visszautalása.
A személyes átvétel lehetőség választásakor kizárólag bankkártyás vásárlás választható. 


4.5.2. Szállítási költség:


A szállítási költség hagyományos csomagküldés esetén:
 
30.000,- Ft összegű rendelési érték alatt bruttó 1.290,- Ft
.
30.000.- Ft felett a szállítási költséget a Szolgáltató vállalja magára.
 
4.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra azon esetekben, amikor a web shopban megjelenő termékeknél vagy azok árainál hiba, hiányosság lép fel. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után haladéktalanul tájékoztatjuk a Vásárlót a tényleges adatokról. Amennyiben a Vásárló a tájékoztatást követő 3 (három) napon belül megerősíti a rendelését, úgy a Felek között létrejön a szerződés. Amennyiben a tájékoztatást követő 3 (három) napon belül a Vásárló nem erősíti meg a megrendelést, úgy ez a megrendeléstől való elállásnak minősül.


4.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és a visszaigazoló levél alapján minden költséget magában foglal. A csomagok kézbesítésére a Szolgáltató az MPL csomagszállítási szolgáltatását veszi igénybe.


4.8. Az adatok megadását követően Vásárló a ”rendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.


4.9. Abban az esetben, ha a Vásárló tévesen adott meg a megrendelés adott fázisát érintő adatokat, azt a megrendelési folyamat lezárása előtt bármikor javítani tudja. A rendelés leadását követően a Szolgáltató már nem tudja garantálni a vásárló kérésére az adatok, továbbá a megrendelt tételek módosítását sem. 


4.10. A Vásárló e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Ebben megtalálható minden szükséges információ a vásárlásról. Abban az esetben azonban, ha ez az e-mail 48 órán belül nem érkezik meg a Vásárlóhoz, a szerződéses kötelezettség megszűnik a Szolgáltató és Vásárló között. Jelen pont kizárja Szolgáltató felelősségét abban az esetben, ha a Vásárló a regisztrációja során téves adatokat adott meg és ezért nem jut el a Szolgáltató részéről a visszaigazolás a Vásárlóhoz vagy a  Vásárló fiókjához tartozó tárhely telítettsége ezt nem teszi lehetővé. Szolgáltató nem tartja Önmagára nézve kötelező jellegűnek a Vásárló által megadott adatok valódiságát.
 
4.11. A Vásárló köteles a csomagot átvételkor ellenőrizni, megbizonyosodni annak szemmel látható sérülésmentességéről. Abban az esetben, ha a terméken vagy a csomagon sérülést lát, azt a csomagszállító cégnek, vagy a kézbesítő futárnak jelezni és azonnal jegyzőkönyv felvételét kérni, illetve megilleti a Vásárlót azon jog, hogy a kézbesített csomag átvételét megtagadja melyet szintén az okra hivatkozva jegyzőkönyvben köteles megindokolni. Utólagos reklamációt jegyzőkönyv nélkül, a Szolgáltató nem fogad el.
 
5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS A TELJESÍTÉS
 
5.1. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 (három) munkanap. Az ettől eltérő időtávot a megrendelendő termék mellett feltüntetjük. A rendelés leadását követően a Szolgáltató e-mail-ben tájékoztatja a Vásárlót a rendelése állapotáról, valamint nyomon követheti rendelését közvetlenül a szállító cégen keresztül. A csomag kézbesítése előtt a csomagszállító cég a Vásárló által megadott e-mail címre a kézbesítés idejéről küld egy értesítést.
 A csomagok kézbesítése mindig munkanapokon és munkaidőben történik, 8-17-óra között.
A Vásárló felelőssége olyan címet megadni a szállítás helyének, ahol napközben a megrendelt terméket ás is tudja venni, ellenkező esetben a saját felelőssége a csomagszállító cég telephelyén való átvétele. Szolgáltató nem felelős a szállító cég értesítésének, illetve a csomag esetleges eltűnése miatt okozott károkért, nem tiszte vizsgálni a felelősséget, erről a Vásárló köteles gondoskodni.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, a már visszaigazolt megrendelések visszautasítását részben vagy teljes egészében, de erről köteles a Vásárlót tájékoztatni. A részben történő teljesítésről a Szolgáltató szintén köteles a Vásárlóval előzetesen egyeztetni.
Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti bármilyen okból kifolyólag, köteles a Vásárlót azonnal értesíteni és a vételárat azonnal, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. 
5.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek, leírásoknak a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes, bejelentés nélküli változása miatt.
5.3 A hatályos Általános Forgalmi adóra vonatkozó törvény alapján a teljesítés napjának,a csomag a szállítást végző cégnek történő átadási napját jelenti.
 
6. ELÁLLÁS JOGA
 
6.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vásárló a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
6.2 Az elállási jog csak bontatlan csomagolású, sértetlen termékek esetében érvényesíthető, amely még nem volt használatban, illetve a bevarrt címke nem került eltávolításra. Az erre vonatkozó jogszabályok értelmében kereskedelmi forgalomba termék nem kerülhet ily módon.  Az elállásra vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni
6.3 Az elállási joggal élő Vásárló köteles a termékeket a Szolgáltató részére személyesen vagy postai úton visszajuttatni.
Vásárlónak a megrendelt termék cseréjét kérve, rendelésenként egy alaklommal van lehetősége az ismételt kiszállítás esetén arra, hogy az ez esetben felmerülő postaköltséget a Szolgáltató fizesse. Továbbiakban az újbóli visszaküldés összes felmerülő költsége a Vásárlót terheli.
Méretcserét a „ Nyilatkozat Méretcseréről” dokumentum kitöltésével és visszaküldésével Szolgáltató részére,kérhet a Vásárló.
A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, más költség azonban nem terheli.
6.4. Amennyiben a Vásárló él az elállási jogával, úgy azt igazolható módon (szállító futárszolgálat vagy postai úton) kell megtennie.
6.5. A Vásárló az elállási jog gyakorlására megadott 14 napon túl, semmilyen jogot nem tarthat fenn a Szolgáltatóval szemben.
 
 
6.6. Nem illeti meg a Vásárlót az elállási jog, abban az esetben:
- romlandó, vagy minőségét rövid ideig megtartó termék tekintetében (élelmiszer- étrend kiegészítő )
- olyan zárt csomagolású termék esetében, ahol ez a higiéniai okok miatt nem lehetséges (fehérnemű,    fürdőruha )
- a fogyasztó utasítása alapján, saját kérésére illetve személyes jelenléte alatt készített egyedi előállítású, másnak nem értékesíthető termék tekintetében
 
6.7.A Szolgáltató a fent említett jogszabályok alkalmazásával visszatéríti a vásárláskori vételárat a Vásárlónak a szállítási költséggel együtt, abban az esetben, ha a Vásárló a teljes rendelésétől eláll. A visszatérítés során a Szolgáltató azt a fizetési módot alkalmazza, amellyel a Vásárló élt a vásárlásakor. Utánvéttel történő vásárlás esetén a banki visszatérítést alkalmazza a Szolgáltató.
Készpénzben történő vételár visszatérítés semmi esetben sem alkalmazható a Szolgáltató esetében.
Online bankkártyás vásárlás esetén,a Szolgáltató kizárólag a fizetés során használt bankszámlára teljesíti a visszatérítést.
Amennyiben a Vásárló a vásárlásakor igénybe vett Őt megillető illetve a Szolgáltató által biztosított kedvezményeket, arra a vásárlástól való elállás után nem tarthat jogot.  
 
 
 
7. HIBÁS TELJESÍTÉS
 
7.1.1. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ennek megfelelően a vásárlástól számított 6 (hat) hónapon belül a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül a szavatossági felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ennek megfelelően nem köteles a Szolgáltató a szavatossági igénynek helyt adni, ha bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő 6 (hat) hónap elteltével a bizonyítás a Vásárlót terheli, vagyis vita esetén a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.


7.1.2. A Szavatossági jog érvényesítésére a Vásárló a teljesítés időpontjától számított 2 (kettő) éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha a Vásárló az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított 3 (három) év.
A szavatossági igény érvényesítéséhez együttesen szükséges:
  • a szavatossági idő fennállása
  • a Vásárló személyesen jelenjen meg a Szolgáltató üzletében
  • a vásárlást igazoló számlával rendelkezzen
  • a hibás termékkel rendelkezzen.
A termékek tiszta állapotban köteles a Vásárló a Szolgáltatóhoz vissza vinni, mert ez esetben fedhető fel teljes egészében a hiba oka. Ellenkező esetben a Szolgáltató elutasíthatja a Vásárlót mindaddig, amíg a visszahozott termék megtekinthető illetve és a hiba láthatóvá és értékelhetővé nem válik.
 
Online rendelés esetén a termék a következő címre küldhető vissza:
Söjtöry Sport Kft.
9700.Szombathely
Savaria tér 1/G7.1.3. A jótállási illetve szavatossági idő alatt felmerült, jótállás illetve szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltató költségmentesen köteles kijavítani, a termék kicserélésről gondoskodni, vagy azt utólag szolgáltatni. A Ptk. szerint a vásárló hiba esetén javítást vagy cserét kérhet. Ez azt jelenti, hogy ha a termék javítható vagy cserélhető ugyanolyan termékre, a Vásárló választhat. Amennyiben a kicserélése a terméknek jóval meghaladja a javítás költségét és a termék a javítás után használatra alkalmas, a Szolgáltató jogosult a javítást felajánlani a Vásárlónak, 15 napot nem meghaladó határidőn belül. de ebben az esetben a Vásárlót nem érheti kellemetlenség a termék javítására vonatkozó érzés és a javítás határidejének tekintetében. Ha nem lehetséges a csere, vagy javítás sem, vagy nem hoz a Vásárló számára megnyugtató eredményt, a Vásárló kérhet árleszállítást vagy visszakérheti a vételárat. Amennyiben ilyen hibák a Vásárló tudomására jutnak, a Vásárló haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.


7.1.4. A Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás, vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, továbbá egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.


7.1.5. A termék visszaküldésének költségét a Vásárlónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.


7.2.Kellékszavatosság


7.2.1. Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?
A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


7.2.2. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?
A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.


7.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló a kellékszavatossági igényét?
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl a Vásárló nem érvényesítheti kellékszavatossági jogait.


7.2.4. Kivel szemben érvényesítheti a Vásárló a kellékszavatossági igényét?
A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


7.2.5. Milyen egyéb feltétele van a Vásárló kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket a web shopot üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


7.3. Termékszavatosság


7.3.1. Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – a 7.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


7.3.2. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


7.3.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, illetve, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


7.3.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló a termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vásárló elveszti e jogosultságát.


7.3.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló a termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.


7.3.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


7.4. Jótállás
7.4.1. Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a web shopot üzemeltető Szolgáltató jótállásra köteles.
7.4.2. A Vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a jótállás alapján?
A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
7.4.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 
8.1. A Szolgáltató a kötelezettsége teljesítéséhez jogosult közreműködőt igénybe venni. A Szolgáltató a közreműködő jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.


8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.


8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.


8.4. A Szolgáltató és a Vásárló - a tőle elvárható módon - köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a köztük esetlegesen felmerülő vitás ügyeket békés úton rendezzék. Fogyasztói jogvita esetén a Vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.) az illetékes.
 
9. ADATVÉDELEM
 
9.1. A Szolgáltató csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjthet és kezelhet személyes adatokat.


9.2. A Szolgáltató Direkt Marketing levelet kizárólag előzetes hozzájárulás esetén küld. Ezen korlátozás nem vonatkozik a Rendszerüzenetekre.


9.3. A Szolgáltató az adatokat a tőle elvárható gondossággal, megfelelő biztonsági körülmények között tárolja.


9.4. A Szolgáltató kizárólag a jogosult arra irányuló, kifejezett hozzájárulása alapján adhat ki, illetve tehet hozzáférhetővé személyes adatot harmadik személyeknek.


9.5. A jogosult a róla tárolt személyes adatokról korlátozás nélkül tájékoztatást kérhet. Erre irányuló igényét írásban a sojtorysport@t-email.hu címen terjesztheti elő. A személyes adatok törlését szintén a sojtorysport@t-email.hu címen lehet írásban kérni. 
 
Szombathely, 2016. május 15.
Söjtöry Sport Kft.